Συνέδριο για την Ενέργεια στο Ευρωκοινοβούλιο
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 09:53

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013

 

 

Παρέμβαση στο Συνέδριο Climate Parliament για την Ενέργεια στο Ευρωκοινοβούλιο

 

Σταθερό Οικονομικό Περιβάλλον και

ευρωπαϊκές πολιτικές ενίσχυσης των Α.Π.Ε.

 

Σταθερό οικονομικό περιβάλλον και ευρωπαϊκές πολιτικές ενίσχυσης των κρατών-μελών, που στρέφονται προς τις Α.Π.Ε. ζήτησε σε παρέμβασή της στο συνέδριο του Climate Parliament για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τα υπερ-δίκτυα  (super-grids) που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή βουλευτών από την Ε.Ε., την Αφρική και την Ασία η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Η Ηλεία Βουλευτής επεσήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται, εξ’αιτίας της οικονομικής κρίσης, ειδική στήριξη σε ό,τι αφορά τα επόμενά της βήματα στις Α.Π.Ε., και συγκεκριμένα πολιτικές που θα βοηθούν στο να εφαρμοστεί ένα σταθερό και προβλέψιμο επενδυτικό πλαίσιο με εγγυημένα, καλές τιμές για όσους επενδύσουν σε νέες μορφές ενέργειας.

Τόνισε επίσης, ότι καθυστερήσεις στις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και άλλες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιφέρουν οι συγκρούσεις σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης (περιοχές Natura, Ζ.Ε.Π, αγροτική γη), αλλά και το πεπαλαιωμένο δίκτυο. Η Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε την Ε.Ε. προκειμένου να προχωρήσει ταχύτερα στην ενεργειακή απεξάρτησή της από τους υδρογονάνθρακες, αλλά και στη δημιουργία υπερ-δικτύων με την Ασία και την Αφρική, να χρηματοδοτήσει την ανανέωση του δικτύου των χωρών-μελών, αλλά και την έρευνα για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

Η δρ. Αυγερινοπούλου επεσήμανε τέλος, ότι η Ελλάδα διαθέτει τεχνογνωσία στις Α.Π.Ε. την οποία ενδιαφέρεται να μεταφέρει σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, οι οποίες βρίσκονται σε αναζήτηση συνεργατών από την Ε.Ε. Η Πρόεδρος της Επιτροπής μάλιστα, συζήτησε το θέμα αυτό με εκπροσώπους του Ινδικού Κοινοβουλίου, και εκπρoσώπους διεθνών οργανισμών.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος σημείωσε τέλος, ότι λόγω της ύφεσης και της μειωμένης δυνατότητας κρατικής συμμετοχής σε μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις, οι Τράπεζες Επενδύσεων θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν άμεσα και ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια ή δέσμες επενδυτικών προγραμμάτων (clusters). Παράλληλα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδυάζονται περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενέργεια, προωθώντας συνέργειες, συνδέοντας κονδύλια από τη χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας τα «ομόλογα για το περιβάλλον», αλλά και το χρηματιστήριο ρύπων.