Το σχέδιο "Αθηνά"για την Ηλεία
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 09:36

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

 

 

Το σχέδιο «Αθηνά» χρειάζεται διορθώσεις και συμπληρώσεις στο Νομό Ηλείας

 

Η εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» στο Νομό Ηλείας, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας κινείται σε θετική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τη σύσταση Σχολής Γεωπονίας στην Αμαλιάδα και της Σχολής Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων στον Πύργο. Χρήζει ωστόσο διορθώσεων, προκειμένου να είναι επωφελές για το κράτος και να διασφαλίζει ότι οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν χωρίς εμπόδια τις σπουδές τους, δίχως να αλλάξουν γνωστικό αντικείμενο και χωρίς να απωλέσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, γεγονός που δεν αποφεύγεται με την περίπτωση του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ στον Πύργο και με το Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία στην Αμαλιάδα.

Επιπλέον, το σχέδιο έως τώρα δεν αντιμετωπίζει την αδικία έναντι της Ηλείας, όπως την παραδέχθηκε μάλιστα, στη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες και ο κ. Υπουργός, αφού οι εισακτέοι στα νέα τμήματα θα είναι σημαντικά λιγότεροι, όσων μετακινούνται σε άλλες πόλεις. Είναι αναγκαίο το Υπουργείο Παιδείας να κρίνει με τα ίδια κριτήρια παρόμοιες περιπτώσεις και να επιφέρει μεταβατικές περιόδους για τα υπάρχοντα τμήματα έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν σοβαρά εμπόδια στην ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, το Υπουργείο έχει κινηθεί σε λανθασμένη κατεύθυνση δεδομένου ότι οι φοιτητές του επέλεξαν μετά από πανελλαδικές εξετάσεις να σπουδάσουν τεχνολογικές εφαρμογές στα ΜΜΕ και όχι να γίνουν μηχανικοί πληροφορικής. Η συγχώνευσή του με το τμήμα της Πάτρας θα αλλάξει και το γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν οι σπουδαστές και θα αλλοιώσει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Επιπλέον, δε γίνεται κατανοητό γιατί το τμήμα «Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» στην Καστοριά, τμήμα με παραπλήσιο και εντελώς θεωρητικό πρόγραμμα σπουδών, παραμένει στην πόλη αυτή, μετονομαζόμενο σε «Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας» έχοντας και αυτό μόνο 3 μέλη Δ.Ε.Π. όπως και αυτό στον Πύργο.

Η σύσταση Τμήματος Σχολής Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων με έδρα τον Πύργο βασίζεται στις δυνατότητες και το χαρακτήρα της περιοχής μας. Ωστόσο, στο νεοσύστατο Τμήμα της Σχολής Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων χρειάζεται να ενσωματωθεί και η πρόταση του κ. Αρβανιτόπουλου για Σχολή Ξενοδοχειακού Μάνατζμεντ με άξονα το δίπολο Πύργος-Αρχαία Ολυμπία. Μπορεί επίσης να προστεθεί Τμήμα Αθλητικού Μάνατζμεντ στην κοιτίδα του αθλητισμού και του Ολυμπισμού, έτσι ώστε να συγκεντρώνει και ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακές σπουδές. Ήδη τέτοια προγράμματα διεξάγει η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία.

Το νέο Τμήμα της Σχολής Γεωπονίας με κατευθύνσεις Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής και Αγροτικής Οικονομίας στην Αμαλιάδα συνδέεται με την τοπική οικονομία, τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα, αλλά και με την ανάγκη επιμόρφωσης των παραγωγών μας σε νέες τεχνολογίες και ορθές πρακτικές καλλιέργειας. Το Τμήμα αυτό μπορεί να συνδεθεί με ήδη υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές (Κόροιβος), αλλά και να βρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία της. Προς αυτή την κατεύθυνση είχα σήμερα στις Βρυξέλλες συνεργασία με τη Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν.

Είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν άμεσα τόσο, το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων, όσο και το Τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα. Το Υπουργείο χρειάζεται να δώσει διευκρινίσεις τόσο για την ημερομηνία έναρξης των νέων σχολών όσο και για τα νέα προγράμματα σπουδών καθώς υπάρχουν πολλές ασάφειες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους από το νέο ακαδημαϊκό έτος.