Η Διονυσία Θεοδώρα για τα Διεθνή Θέματα

Μήνυμα για τα Διεθνή Θέματα

Web-TV

Διασυνοριακή Πτώχευση
Πολιτική ενίσχυσης της Ελληνικής παρουσίας στους διεθνείς οργανισμούς και υποστήριξη των Ελλήνων υπαλλήλων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς
Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2010 14:33
Προς τον Υπουργό Εξωτερικών Η χώρα μας είναι ένα κράτος δικαίου, με πολιτική σταθερότητα και φιλικές σχέσεις με την απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία των Κρατών. Απολαμβάνει τον σεβασμό των υπόλοιπων Κρατών λόγω, μεταξύ άλλων, της ιστορίας της, του σεβασμού της στο Διεθνές Δίκαιο και των επιστημονικών επιδόσεων του λαού μας στη σύγχρονη εποχή. Παρά τη θετική διεθνή εικόνα της, η χώρα μας δεν έχει εκμεταλλευτεί πλήρως τις ευκαιρίες που της δίνονται για συμμετοχή στο διεθνές γίγνεσθαι. Αυτή η έλλειψη δυναμικής συμμετοχής έχει διττά αποτελέσματα: στα βασικά θέματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας δεν γινόμαστε πλήρως κατανοητοί και στερούμαστε υποστηρικτών πολλές φορές, ενώ θα έπρεπε η πλειοψηφία των κρατών να μας υποστηρίζει, αφού η χώρα μας ακολουθεί το Διεθνές Δίκαιο. Όσον αφορά στα υπόλοιπα διεθνή θέματα που δεν άπτονται της στενής έννοιας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά γενικότερων κοινωνικών και επιστημονικών ζητημάτων, όπως θέματα υγείας, περιβάλλοντος, περιφερειακής ανάπτυξης, σχέσεις βορρά – νότου κ.τ.λ., η χώρα μας δεν συμμετέχει όσο δυναμικά θα μπορούσε στους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι χάνει πολλές φορές την ευκαιρία να συνδιαμορφώσει από την αρχή θέσεις της διεθνούς κοινότητας, οι οποίες είτε μέσω της Ε.Ε. είτε μέσω διεθνών συμβάσεων και άλλων τρόπων ενσωματώνονται στην εσωτερική μας πολιτική και στο ελληνικό δίκαιο και επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να καλύψει αυτή την έλλειψη επαρκούς συμμετοχής της χώρας μας στο διεθνή χώρο και να ενισχύσει όσους Έλληνες επιθυμούσαν να ακολουθήσουν διεθνή καριέρα, σύστησε στο Υπουργείο Εξωτερικών το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς. Το Γραφείο αυτό όμως δεν φαίνεται να λειτουργεί πλέον τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε. Σύμφωνα με παράπονα πολιτών, δεν δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για δυνατότητες απασχόλησης σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς, ούτε παρέχεται καμία υπηρεσία διασύνδεσης μεταξύ των υποψηφίων με Έλληνες που υπηρετούν ήδη σε τέτοιους Οργανισμούς. Στο σχετικό διαδικτυακό τόπο, η πληροφόρηση που παρέχεται είναι ελλιπής σε σχέση τόσο με τις πραγματικές δυνατότητες απασχόλησης σε διεθνείς θέσεις, όσο και με την ενημέρωση που δίνουν οι ιστοσελίδες αντίστοιχων υπηρεσιών άλλων κρατών, όπως της Γερμανίας. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες από το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών;