Η Διονυσία Θεοδώρα για τα Διεθνή Θέματα

Μήνυμα για τα Διεθνή Θέματα

Web-TV

Διασυνοριακή Πτώχευση
Οι θέσεις της Ελλάδας για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Τρίτη, 01 Ιουνίου 2010 08:38
Προς τον Υπουργό Εξωτερικών  Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη και οι ομάδες κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν υποβάλλει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση του κειμένου για τον πέμπτο γύρο των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων.  Οι υποβληθείσες προτάσεις αφορούν σε πέντε θεματικές-κλειδιά, που θα τεθούν υπό συζήτηση στις διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για τον αριθμό των μελών ενός διευρυμένου Συμβουλίου Ασφαλείας, τις κατηγορίες των μελών και την περιφερειακή αντιπροσώπευση, τις μεθόδους εργασίας του Συμβουλίου, τη σχέση του με τη Γενική Συνέλευση και το ζήτημα της αρνησικυρίας (veto).   Οι προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας έκαναν λόγο για μία διεύρυνσή του από 15 σε 25 μέλη, για περιφερειακή εκπροσώπηση, για δημιουργία πρόσθετων εδρών στο Συμβούλιο σε αμφότερες τις κατηγορίες μόνιμων και μη-μόνιμων μελών, για μία ενδιάμεση λύση που θα εγκαθίδρυε «προσωρινά μόνιμες» έδρες. Κάποια Κράτη ζήτησαν τη διεύρυνση και των δύο κατηγοριών, μόνιμων και μη-μόνιμων μελών (Ομάδα των Τεσσάρων, Ινδία εκ μέρους της Ομάδας L.69, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, Αφρικανική Ομάδα).  Δεδομένης της αντιστρόφως ανάλογης σχέσης σημασίας της μεταρρύθμισης των Η.Ε. / μεγέθους κράτους για τις μικρές χώρες του κόσμου, όπως η Ελλάδα, προώθηση της θέσης μας είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο της ΕΕ  Ερωτάται ο Υπουργός:  1)   Ποια είναι η θέση της χώρας μας, αν υπάρχει, για την αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας;  2) Όπως φαίνεται από τις ως τώρα διαπραγματεύσεις, η αντιπροσώπευση της Ευρώπης στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα υποβαθμιστεί, με τη συμμετοχή και άλλων γεωγραφικών περιοχών. Πώς προτίθεστε να ισχυροποιήσετε την Ομάδα της Ευρώπης και συνακόλουθα της χώρας μας στις διαπραγματεύσεις και πώς προτίθεστε να ισχυροποιήσετε τη θέση της χώρας μας μέσα σε αυτήν;  3) Ποια θέση θα προωθήσουμε για τις μελλοντικές σχέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε το πρώτο να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο των κρατών;