Η Διονυσία Θεοδώρα για το Περιβάλλον

Μήνυμα για το Περιβάλλον

Web-TV

Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
Απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010 10:23

Προς τις Υπουργούς:

  • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας από τη δεκαετία του 1990 και αναπτύσσουν 3 κυρίως δραστηριότητες: επισκέψεις σχολείων στα ΚΠΕ, στα οποία τους παρέχεται περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ενημέρωση των σχολείων πάνω στα ίδια θέματα. Από την περίοδο ισχύος του Β΄ Κ.Π.Σ μέχρι σήμερα, η λειτουργία των ΚΠΕ, τα οποία έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού  προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και στο Δ΄ Κ.Π.Σ, συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 22927/Γ7/26-2-2010 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία μειώνεται κατά 35% η χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς το υπόλοιπο 65% της χρηματοδότησης προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια, είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των δράσεων – πλην των ημερήσιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων – σε 56 από τα 69 ΚΠΕ της χώρας και ουσιαστικά καθιστά ανίσχυρη την προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πολιτών με ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση. Η απόφαση μείωσης των κονδυλίων είναι αντίθετη στις προεκλογικές αναγγελίες και τις επίσημες δηλώσεις για προώθηση των πράσινων πολιτικών.

Ευαισθητοποίηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και αλλαγή της συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον είναι αδύνατη χωρίς την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών, και ιδιαιτέρως της νέας γενιάς και των εκπαιδευτικών.

Τα άμεσα αποτελέσματα της εν λόγω απόφασης είναι, κατ’ αρχάς, πως τα προγραμματισμένα σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δεν θα πραγματοποιηθούν. Σε κάθε ένα από τα δύο με τρία σεμινάρια που θα παρέθετε το κάθε ένα από τα 69 ΚΠΕ όλης της χώρας, θα λάμβαναν μέρος 50 εκπαιδευτικοί, το οποίο σημαίνει ότι 10.350 εκπαιδευτικοί δεν θα επιμορφωθούν περιβαλλοντικά αυτή τη χρονιά. Δεύτερον, πολλές προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων διήμερες, τριήμερες ή τετραήμερες σε ΚΠΕ δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς δεν μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα των μαθητών (μετακίνηση, φαγητό και διαμονή) από τις οικογένειές τους. Η εξέλιξη αυτή έχει ως συνέπεια να χαθούν σημαντικά Ευρωπαϊκά κονδύλια, αφού η έλλειψη εθνικής συμμετοχής (35%) βάζει “φρένο” στην απορρόφηση των σχετικών Ευρωπαϊκών πόρων (65%) που διατίθεντο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των Κέντρων.


Ερωτώνται οι κυρίες Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να αναλάβετε δράσεις, και αν ναι ποιες και πότε, για να αντισταθμίσετε την έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών;

2) Πώς σκοπεύετε να απορροφήσετε τα άνω διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλια δεδομένης της παύσης του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τα ΚΠΕ;