Η Διονυσία Θεοδώρα για το Περιβάλλον

Μήνυμα για το Περιβάλλον

Web-TV

Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
Επέκταση του Προγράμματος Καθαρισμού Δασών σε όλη την Επικράτεια
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010 11:43

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Το Πρόγραμμα Καθαρισμού Δασών περιλαμβάνει την κατανομή χρηματοδότησης στα περισσότερα Δασαρχεία της χώρας για έργα δασοπροστασίας.


Έξι νομοί της χώρας, οι Νομοί Αττικής, Κορινθίας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας, Χαλκιδικής και Ευβοίας, με κριτήριο την επικινδυνότητά τους στην εκδήλωση πυρκαγιών επιλέχθηκαν για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του κλίματός της παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιών εν συνόλω, επομένως είναι απαραίτητη η επέκταση του Προγράμματος Καθαρισμού Δασών σε όλη την Επικράτεια και όχι σε ορισμένες περιοχές μόνο.

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

Πότε προτίθεστε να επεκτείνετε το Πρόγραμμα Καθαρισμού Δασών σε όλη την Επικράτεια;