Η Διονυσία Θεοδώρα για το Περιβάλλον

Μήνυμα για το Περιβάλλον

Web-TV

Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
Ημέρα των ωκεανών – Δελτίο τύπου
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010 09:53

Η Βουλευτής Επικρατείας, κα. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή με αφορμή την 8η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών, τόνισε το γεγονός ότι η προστασία των Ωκεανών και των Θαλασσών σε διεθνές επίπεδο είναι ελλιπής, το νομικό καθεστώς είναι διεθνώς κατακερματισμένο και χρήζει άμεσης συστηματοποίησης και επικαιροποίησης.
Η Βουλευτής αναφέρθηκε στη σωρεία θαλάσσιων περιβαλλοντικών προβλημάτων που παρατηρείται σήμερα, παρά την ισχύ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, των Συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ), της Βαρκελώνης κ.ά.. Τέτοια παραδείγματα, αν και όχι τα μόνα, είναι:

- η ρύπανση του διεθνούς θαλάσσιου περιβάλλοντος -περίπου το 80% της οποίας προέρχεται από χερσαίες δραστηριότητες- που απειλεί τη δημόσια υγεία, ιδίως στις παράκτιες περιοχές, τη βιοποικιλότητα, που σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμη ανεξερεύνητη, και εν γένει ολόκληρη την περιβαλλοντική ισορροπία,

- η πιθανή μείωση της αναγεννητικής ικανότητας των ωκεανών από το μέγεθος της ανθρωπογενούς ρύπανσης,

- τα σημάδια υποβάθμισης, που είναι ιδιαίτερα αισθητά σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες,

- η αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του θείου από τα πλοία, που παρατηρείται λόγω της χρήσης καυσίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο,

- η μεταφορά ξένων οργανισμών από διαφορετικά οικοσυστήματα, μέσω του αποθηκευμένου νερού στα πλοία,

- η υπερ-εκμετάλλευση ζώντων θαλάσσιων πόρων,

- η μετάλλαξη και καταστροφή θαλάσσιων βιοτόπων

- η πιθανή επερχόμενη εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας του διεθνούς βυθού.

Δεδομένων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που υφίστανται ακόμη και σήμερα, ένα Πρωτόκολλο προστασίας περιβάλλοντος Ωκεανών, που μπορεί να προσαρτηθεί στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, εκτιμάται ως αναγκαίο. Οι αρμόδιες Υπουργοί ερωτήθηκαν για τη θέση της χώρας μας, αν υπάρχει, ως προς τη θέσπιση ενός τέτοιου Περιβαλλοντικού Πρωτοκόλλου προστασίας των Ωκεανών και των Θαλασσών. Επίσης, αν σκοπεύουν να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση ή να καταθέσουν κάποια σχετική πρόταση, ενόψει μάλιστα της επερχόμενης ετήσιας συνάντησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας εντός του Ιουνίου του 2010.