Η Διονυσία Θεοδώρα για τα Διεθνή Θέματα

Μήνυμα για τα Διεθνή Θέματα

Web-TV

Διασυνοριακή Πτώχευση
Ενημέρωση πολιτών για προκηρύξεις υποψηφιοτήτων σε όργανα διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών
Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2010 10:07

Προς τον Υπουργό Εξωτερικών

Η χώρα μας είναι ένα κράτος δικαίου, με πολιτική σταθερότητα και φιλικές σχέσεις με την απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία των Κρατών. Απολαμβάνει τον σεβασμό των υπόλοιπων Κρατών λόγω, μεταξύ άλλων, της ιστορίας της, του σεβασμού της στο Διεθνές Δίκαιο και των επιστημονικών επιδόσεων του λαού μας στη σύγχρονη εποχή.

Παρά τη θετική διεθνή εικόνα της, η χώρα μας δεν έχει εκμεταλλευτεί πλήρως τις ευκαιρίες που της δίνονται για συμμετοχή στο διεθνές γίγνεσθαι. Αυτή η έλλειψη δυναμικής συμμετοχής έχει διττά αποτελέσματα: στα βασικά θέματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας δεν γινόμαστε πλήρως κατανοητοί και στερούμαστε υποστηρικτών πολλές φορές, ενώ θα έπρεπε η πλειοψηφία των κρατών να μας υποστηρίζει, αφού η χώρα μας ακολουθεί το Διεθνές Δίκαιο.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα διεθνή θέματα που δεν άπτονται της στενής έννοιας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά γενικότερων κοινωνικών και επιστημονικών ζητημάτων, όπως θέματα υγείας, περιβάλλοντος, περιφερειακής ανάπτυξης, σχέσεις βορρά – νότου κ.τ.λ., η χώρα μας δεν συμμετέχει όσο δυναμικά θα μπορούσε στους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι χάνει πολλές φορές την ευκαιρία να συνδιαμορφώσει από την αρχή θέσεις της διεθνούς κοινότητας, οι οποίες είτε μέσω της Ε.Ε. είτε μέσω διεθνών συμβάσεων και άλλων τρόπων ενσωματώνονται στην εσωτερική μας πολιτική και στο ελληνικό δίκαιο και επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά μας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να καλύψει αυτή την έλλειψη επαρκούς συμμετοχής της χώρας μας στο διεθνή χώρο και να ενισχύσει όσους Έλληνες επιθυμούσαν να ακολουθήσουν διεθνή καριέρα, σύστησε στο Υπουργείο Εξωτερικών το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς. Αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού είναι, μεταξύ άλλων, η έγκαιρη ενημέρωση για μελλοντικές προκηρύξεις υποψηφιοτήτων και η παρακολούθηση των προκηρύξεων των υποψηφιοτήτων σε όργανα όλων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών, καθώς και η υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων υπαλλήλων σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς.

Το Γραφείο αυτό όμως δεν φαίνεται να λειτουργεί πλέον τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε. Σύμφωνα με παράπονα πολιτών, ζητήθηκαν πληροφορίες για δυνατότητες απασχόλησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency) και δεν δόθηκαν, με την αιτιολογία ότι ο συγκεκριμένος Οργανισμός δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Γραφείου να ενημερώνει για προκηρύξεις υποψηφιοτήτων σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πως ερμηνεύεται η διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς είναι αρμόδιο για την έγκαιρη ενημέρωση για μελλοντικές προκηρύξεις υποψηφιοτήτων και την παρακολούθηση των προκηρύξεων των υποψηφιοτήτων σε όργανα όλων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών;
2. Εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής η ενημέρωση για προκηρύξεις υποψηφιοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency) και γενικότερα, στα όργανα που είναι συνδεδεμένα ή λειτουργούν εντός της Ε.Ε.;