Η Διονυσία Θεοδώρα για το Περιβάλλον

Μήνυμα για το Περιβάλλον

Web-TV

Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
Υιοθέτηση νέων πολιτικών για την μείωση της χρήσης φωσφορικών λιπασμάτων
Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2010 10:12

Προς τις Υπουργούς:
• Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

O Φώσφορος αποτελεί θρεπτική ουσία για την υγιή ανάπτυξη και τις υψηλές αποδόσεις των καλλιεργειών και βρίσκεται στο έδαφος. Όταν ο φώσφορος αντικαθίσταται με λιπάσματα, η απόδοση των καλλιεργειών μειώνεται. Όσο τα αποθέματα φωσφόρου μειώνονται, το κόστος των λιπασμάτων αυξάνεται καθώς υπάρχουν περιορισμένες επιλογές διαθέσιμες για αποδοτική χρήση.

Το μεγαλύτερο ποσοστό φωσφόρου απομακρύνεται από τη γεωργική γη μέσω των τεσσάρων μεγάλων καλλιεργειών δημητριακών (κριθάρι, καλαμπόκι, ρύζι, σιτάρι) και της σόγιας. Η ποσότητα φωσφόρου που έχει ληφθεί από τη γη σε καλλιέργειες σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και το κατά πόσο εφαρμόζεται ως λίπασμα για να βοηθήσει τη γεωργία υπολογίζεται με την εκτίμηση του αποτυπώματος του φωσφόρου. Τα λιπάσματα φωσφόρου πρέπει να χρησιμοποιηθούν με βιώσιμο τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες ανισορροπίες που παρουσιάζονται κατά τη χρήση του.

 

Όταν τα φυτά προσλαμβάνουν φώσφορο από το έδαφος, το αποθηκεύουν ως ανόργανο φώσφορο ή το μετατραπούν σε φυτικό οξύ, ιδιαίτερα όσον αφορά τους σπόρους. Το φυτικό οξύ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για την υγεία και για το περιβάλλον, επειδή όταν καταναλώνεται από τον άνθρωπο δεν απορροφάται σωστά από τον οργανισμό. Αντί αυτού, απορροφά άλλα βασικά θρεπτικά συστατικά (σίδηρο, ψευδάργυρο και ασβέστιο), και συμβάλλει στις διατροφικές ελλείψεις σε περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς και στη ρύπανση των υδάτων από φώσφορο.

Περίπου 14 εκατομμύρια τόνοι φωσφορικών λιπασμάτων εφαρμόζονται κάθε χρόνο στις καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο. Για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της γεωργίας και να αυξηθεί η ασφάλεια των τροφίμων, οι ερευνητές προτείνουν ότι τα φωσφορικά λιπάσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά όταν η αναγκαιότητα χρήσης τους κρίνεται ανά περίπτωση. Επίσης, δεδομένου ότι ο φώσφορος είναι ένας περιορισμένος πόρος, οι τιμές των φωσφορικών λιπασμάτων αυξάνονται και οι ερευνητές προβλέπουν ότι με αλόγιστη χρήση τους οι τιμές των τροφίμων θα αυξηθούν περαιτέρω.

Ερωτώνται οι Υπουργοί:
Αν, πότε και πώς προτίθεστε να αναπτύξετε νέα και πρόσθετη, αποτελεσματική προσέγγιση για την επίλυση του ζητήματος της αλόγιστης χρήσης φωσφορικών λιπασμάτων που εξαντλούν τους φυσικούς πόρους αλλά και οδηγούν στη συνεχή αύξηση των τιμών των προϊόντων;